Đào tạo hệ Đại học

08:48 AM - 16/10/2018

Chương trình đào tạo hệ đại học

Chương trình đào tạo hệ đại học do Khoa Báo chí phụ trách gồm 3 ngành, 4 chuyên ngành như dưới đây:

1.  Chuyên ngành Báo in

Người được đào tạo chuyên ngành báo in sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các chức trách sau đây: làm phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo chí (bao gồm cơ quan báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, trang tin tổng hợp, website); làm chuyên viên trong các cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến báo chí - truyền thông hoặc thư ký tổng hợp; làm nhân viên nghiệp vụ truyền thông - PR, như các trang tin điện tử, trang tin tổng hợp, tờ tin, bản tin, đài truyền thanh…; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông;

2.  Chuyên ngành Ảnh báo chí

Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng: làm phóng viên (viết hoặc ảnh), biên tập viên (cả biên tập hình ảnh) tại các tòa soạn báo chí, bao gồm cơ quan báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên viên trong các cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến báo chí – truyền thông hoặc thư ký tổng hợp, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí; làm nhân viên nghiệp vụ truyền thông - PR, như các trang tin điện tử, trang tin tổng hợp, tờ tin, bản tin, đài truyền thanh, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí… làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí;

Ngoài ra, người được đào tạo chuyên ngành Báo inẢnh báo chí còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị nước ta.

3. Ngành Truyền thông đa phương tiện

Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại:

a. Các cơ quan quản lý báo chí - truyền thông. Các cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý của nhà nước về báo chí, truyền thông ở trung ương và các địa phương.

b. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như: thiết kế, quảng cáo, điện ảnh, các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình, viễn thông, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, các công ty quan hệ công chúng (PR) và quảng cáo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm truyền thông số, phát triển ứng dụng truyền thông đa phương tiện ở mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hôi, văn hoá, công nghệ, giáo dục, giải trí…

c. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tập huấn liên quan đến truyền thông da phương tiện.

4. Ngành Truyền thông đại chúng

Ngành truyền thông đại chúng tập trung đào tạo hai hướng chuyên ngành: Sản phẩm truyền thông đại chúng và Truyền thông đại chúng ứng dụng. Người được đào tạo sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây trong các doanh nghiệp truyền thông và các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tổ chức truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan đối tác, khách hàng của doanh nghiệp truyền thông. Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại:

a. Các doanh nghiệp truyền thông: có thể làm ở tất cả các bộ phận sau đây trong doanh nghiệp truyền thông: sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông, nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm truyền thông, phát triển sản phẩm, dự án truyền thông.

b. Các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tổ chức truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp là đối tác và khách hàng của doanh nghiệp truyền thông:bộ phận xây dựng kế hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát hành, nghiên cứu và phát triển, quản lý hình ảnh và thương hiệu, nhân viên quản lý các dự án truyền thông…

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

FOJ Online

Ghi rõ nguồn "Khoa Báo chí" khi phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng biên tập: PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Liên hệ: (84-024) 37.546.963

Bản quyền: Khoa Báo chí

Tòa soạn: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Fax: (84-024) 37548949)

Email: khoabaochi@ajc.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0912 252 056